Į rankas, o tiksliau į elektroninį paštą pakliuvo  tarpukarinio pažinčių laikraščio “Piršlys” puslapio atvaizdas. Puslapis, kuris gali padovanot 15 minučių skaitymo su juoko iki ašaro priepuoliais, puslapis, sužadinantis  istorinį, antropologinį, semiotinį ir visokį ten kitokį analitinį pradą. Prof. Rūta Marcinkevičienė, prieš keletą metų nagrinėjusi šiuolaikiniuose laikraščiuose publikuojamus pažinčių skelbimus, rašė, kad  jie kaip jokie kiti parodo žmonių vertybes ir lūkesčius, jausenas ir vertinimus, vienišių pasiūlą ir paklausą. Be to, jie yra ypatinga reklamos rūšis, nes jos autoriai reklamuoja patys save, apeliuodami į vieną ieškomąjį adresatą – galimą partnerį. Teisingiau ir nepasakysi.

Štai keletas vienišų sielų klyksmų besiveržiant iš vienatvės tyrų 1934-aisiais:

20 m. panelė turinti savo namus, vidutinio grožio.
Nori susipažinti su vaikinu nemažo, turinčiu nors
ir nedidelį turtą arba tarnybą ir nesenesnio 25-30 m.
amžiaus.

45m. našlė, prekybininkė turinti 2000 lit. gr. pinigų
ir tiek pat vertės turto nori susipažinti su žmogum senu
ir turtingu. Kita visa nesvarbu.

28 m. panelė grožio daugiau negu vidutinio turinti tarnyba.
Pageidauja susipažinti su vaikinu, našliu ar gyvanašliu nuo
28 iki 40 m. amž. pastovų gyvenimą.

35 m. amž. našlė. Aukšta stora brunetė.
Turinti turto 20000 litų ir tarnybą.
Pageidauja susipažinti su našliu ar gyvanašliu
amatininku arba tarnautoju nuo 30 iki 45m. amžiaus.

26 mt. Valdininkas brunėtas išėjas 6 kl uždirbu 300 lt.
į mėnesį. Noriu vesti mergužėlę išslavinusią su 10000 lt.

28 m. Vaikinas ieškau gyvenimo draugės, turiu tarnybą
mėnesinis atlyginimas 300 lt. Panelės ar našlės gražios
aukštos pasiturinčios.

Vidutinio ūgio, tamsus akis melynas R. K.* tik 24 mt. Technikas. Nori susipažinti su panele ar našle. Tikyba, tautybė nesvarbu. Kad turėtų kapitalą įsteigti įmonę. Atsilėpkyte, nesigailėsyte.

* Rymo katalikas.

Skelbimų kalba, kaip turbūt jau pastebėjote, netaisyta, atranka – atsitiktinė, bet kadangi autoriai nebuvo išklausę nei žongliravimo žodžiais kurso “prakalbėk ir apžavėk”, anei koučingo kursų “išskirtinumas – kelias į sėkmę ir pripažinimą”, tai skelbimų turinys didele įvairove nepasižymi. Pats laikraštuko pavadinimas – “Piršlys”, suponuoja dėsningą pažinties baigtį – vestuves. O kaip gi kaip gi, pasakytu tie, kurie turi pakankamai amžiaus, kad būtų patys į “Piršlį” dėję skelbimus, bei gi jiems prijaučiantys, “ot buvo laikai, visi dorovingi buvo, neguldavo su kuo papuola, negyveeeno be šliūbo…” Ką jau čia ir besiginčysi, tik vat kodėl taip ir nepavyko tarpukariu sutramdyti dorovingoje Marijos žemėje masinio sergamumo venerinėmis ligomis… Bet čia, turbūt, atskira tema. O šiaip tai skelbimai byloja, kad bočiai veltui nepraleido istorijos pamokų, kuriose apie tūlą kunigaikštį Gediminą, sektiną didžiavyrį, buvo mokoma, kad anas vedęs sumanią vedybine politika ir taip sugebejęs  išplėsti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos  rubežius  maskolių  žemėse, ir turėjęs ten net daugiau pavaldinių nei lietuviškose žemėse. Taigi tūlas skelbimo autorius puoselėjo atviras viltis keisdamas šeiminę padėti padidinti savo kapitalizaciją.

Pagalvojau kokių skelbimų esu matęs šiomis dienomis. Būna, pasitaiko, kad prie paieškomųjų partnerių savybių minima “rimta(s), apsirūpinęs/apsirūpinusi.” Na bet kad būtų nustatytas kvalifikacinis reikalavimas konkrečia suma – matyti neteko (išskyrus “paramėlės” žanro skelbimus).  Ir apskritai, skelbimai dažniau dvelkia ne noru kartu sulaukti senatvės, o neršti kaip paaugliams.

Taigi iš vienos pusės, džiugu, gyvenam geriau nei tarpukariu. Pinigų galime užsidirbti, nebūtina dėl to žianytis. Išgalime partneryje ieškoti artumo, supratimo, bendravimo ir/arba kūniško malonumo. Tai čia taip dažniausiai.

Vienok …  Per biologijos pamoką mokykloje girdėjau, kad barakudos atsirado Paleozojaus eroje, o simbiozė (beigi parazitavimas) tarp gyvų organizmų – dar seniau, ir evoliucijos tėkmėję neišnyko. Ir nepanašu, kad išnyks.

Jei ką rimtai sudomino paleozojus ir šiuolaikinės “Piršlio” herojų reinkarnacijos – štai jums teletiltas į Holivudo fosilijų muziejaus saugyklas:

Lietuve Amerikoje Skaila Morgan

Tags: , , , , , ,

Pakomentuok


Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.